Formularz zamawiania recept

WYSYŁKA RECEPT MOŻLIWA DO GODZINY 17:30
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Dotyczy tylko pacjentów z chorobami przewlekłymi na podstawie wydanego przez lekarza zlecenia.

Usługa zawieszona do odwołania